Åldrande ugn

  • DRK251 Aging Box

    DRK251 Aging Box

    DRK251 Thermal Index Test Chamber är lämplig för värmebeständighetstestning, elektroniska delar och mjukgjorda produkter av elektriska isoleringsmaterial.