Upprepad bockningstestmaskin

  • DRK-FFW Repeated Bending Test Machine

    DRK-FFW upprepad bockningstestmaskin

    DRK-FFW upprepad böjningstestmaskin används huvudsakligen för upprepade böjtester av metallplattor för att testa metallplattornas prestanda för att motstå plastisk deformation och defekterna som visas under upprepad böjning.Testprincip: Kläm fast ett prov med en viss specifikation genom ett specialverktyg och kläm fast det i två käftar av angiven storlek, tryck på knappen, så kommer provet att böjas i 0-180° från vänster till höger.Efter att provet har brutits kommer det automatiskt att stanna och...