Dammmätare

  • DRK117 Dust Meter

    DRK117 dammmätare

    DRK116 slaggradstestare uppfyller relevanta standarder och är lämplig för att testa filtreringskapaciteten hos utspädd massasuspension, det vill säga bestämning av slaggrad.