Kronpenna

  • Corroform

    Korroform

    Australian IDM, instrumentet är designat och producerat av Australia IDM, används främst för att testa pappersvikta och dedikerade instrument.
  • Corona pen

    Kronpenna

    Olika draghållfastheter som brittiska Schuman, brittiska inhemska 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 kan noggrant testa om plastfilmens ytspänning når värdet på testpennan.Låt användaren förstå denna film Om den är lämplig för utskrift.