Färg-ljuslåda

  • DRK303 Standard Light Source to Color Light Box

    DRK303 Standardljuskälla till färgljuslåda

    Standardljuskällan DRK303 används i den visuella utvärderingen av färgbeständigheten hos textil-, tryck- och färgningsindustrins material, färgmatchningsprovning, identifiering av färgskillnader och fluorescerande ämnen, etc., så att provet, produktionen, kvalitetskontrollen.