Ringtryckcentrumplatta

  • DRK113 Ring Pressure Center Plate

    DRK113 Ringtryckcentrumplatta

    Ringtryckscentrumplattan är designad och tillverkad enligt nationella standarder och är ett speciellt testinstrument för kvantitativ bestämning av standardprover av papper och kartong.