Fettlösande Indexmätare

  • DRK208B Melt Index Meter

    DRK208B smältindexmätare

    DRK208-seriens smältflödesmätare är ett instrument som används för att karakterisera flödesegenskaperna hos termoplastiska polymerer i ett visköst flödestillstånd.Den används för att bestämma smältmassflödeshastigheten (MFR) och smältvolymflödeshastigheten (MVR) för termoplastiska hartser.Funktioner DRK208-seriens smältflödesmätare är designad och tillverkad enligt de senaste nationella och internationella standarderna.Den kombinerar fördelarna med olika modeller hemma och utomlands, och har fördelarna med enkla s...
  • DRK208A Melt Index Meter

    DRK208A smältindexmätare

    DRK208A smältindexmätare ska karakterisera flödesegenskaperna hos termoplastiska polymerer i viskös flödestillstånd, och används för att bestämma smältmassflödeshastigheten (MFR) och smältvolymflödeshastigheten (MVR) för termoplastiska hartser.Funktioner DRK208-seriens smältflödesmätare är designad och tillverkad enligt de senaste nationella och internationella standarderna.Den kombinerar fördelarna med olika modeller hemma och utomlands, och har fördelarna med enkel struktur, bekväm drift, en...