Kromatograf

  • DRK-GC-1690 Gas Chromatograph

    DRK-GC-1690 Gaskromatograf

    Enligt bestämmelserna i GB15980-2009 ska restmängden etylenoxid i engångssprutor, kirurgisk gasväv och andra medicinska förnödenheter inte vara mer än 10 ug/g, vilket anses vara kvalificerat.DRK-GC-1690 gaskromatograf är speciellt utformad för epoxi i medicinsk utrustning
  • DRK-GC1690 Gas Chromatograph

    DRK-GC1690 Gaskromatograf

    GC1690-serien av högpresterande gaskromatografer är laboratorieanalysinstrument som introducerats av DRICK på marknaden.Beroende på användningens behov kan kombinationen av väteflamjonisering (FID) och termisk konduktivitet (TCD) två detektorer väljas.Den kan analysera organiska ämnen, oorganiska ämnen och gaser under 399 ℃ kokpunkt i makro, spår och till och med spår.Produktbeskrivning GC1690-serien av högpresterande gaskromatografer är laboratorieanalysinstrument i...