Typ Anti-blodburen patogen penetrationsdetektor

  • DRK-1000A Type Anti-blood-borne Pathogen Penetration Tester

    DRK-1000A typ Anti-blodburen patogen penetrationstestare

    Testobjekt: Penetrationstest mot blodburna patogener Detta instrument är speciellt designat för att testa genomsläppligheten hos medicinska skyddskläder mot blod och andra vätskor;den hydrostatiska trycktestmetoden används för att testa genomträngningsförmågan hos skyddskläders material mot virus och blod och andra vätskor.Används för att testa skyddsklädernas permeabilitet för blod och kroppsvätskor, blodpatogener (testade med Phi-X 174 antibiotika), syntetiskt blod, etc....