Vinkeltestare för kartong

  • DRK124D Carton Sliding Angle Tester

    DRK124D Glidvinkeltestare för kartong

    Kartongens glidvinkeltestare används för att testa kartongens antiglidprestanda. Instrumentet har egenskaperna kompakt struktur, kompletta funktioner, bekväm drift, stabil prestanda och tillförlitligt säkerhetsskydd.