Släthetstestare

  • DRK105 Smoothness Meter

    DRK105 Jämnhetsmätare

    DRK105 släthetstestaren är ett intelligent testinstrument för prestandatestning av pappers- och kartongjämnhet som är nydesignat och utvecklat enligt arbetsprincipen för det internationellt använda Bekk-utjämningsinstrumentet.