Plasticitetstestare

  • DRK209 Plasticity Tester

    DRK209 Plasticitetstestare

    DRK209 plasticitetstestare används för plasticitetstestmaskinen med 49N tryck på provet.Den är lämplig för att mäta plasticitetsvärdet och återvinningsvärdet för rågummi, plastblandning, gummiblandning och gummi (parallellplåtsmetod)